Phương pháp tính toán móng cọc tre

 

Phương pháp tính toán kết cấu móng cọc tre, cừ tràm

Ở phía Bắc nước ta rất sẵn tre, còn trong miền Nam cây tràm rất phổ biến. Đặc điểm của các loại cây này là khi nằm dưới mực nước ngầm thì thời gian được tồn tại được lâu. Chính vì đặc điểm này nên trong xây dựng nhà thấp tầng, cọc tre và cọc tràm được sử dụng khá rộng rãi ở nước ta. Chiều dài cọc tre thông thường được sử dụng là 1.5 – 2.5m, còn cọc tràm có thể 2.5 – 4m. Chiều dài lớn hơn chỉ được sử dụng hãn hữu do khó khăn trong việc lựa chọn cọc theo yêu cầu và trở lên không kinh tế.

móng cọc tre

Thi công đóng cọc tre

Cọc tre hay cọc tràm đều có độ cứng hữu hạn nên chỉ được sử dụng để gia cố nền với mục tiêu giảm độ rỗng của nền đất để làm chặt nền đất nhờ cọc chiếm chỗ ép đất về các phía xung quanh cọc.

 

Cọc tre thường được bố trí theo cấu tạo chứ không có phương pháp tính toán cụ thể

Cọc tre hoặc cọc tràm thường được sử dụng phổ biến với mật độ 25 cọc/m2. Đường kính của cọc tre cũng tương tự như cọc tràm thường có giá trị d = 60 – 80mm.

Với số liệu trên, khi đóng cọc xuống nền đất thì diện tích chiếm chỗ của cọc trên 1m2 là 0.071 – 0.125 m2. Nếu tính theo 1m chiều sâu thì diện tích giảm lỗ rỗng có thể tính gần đúng bằng 0.071 – 0.126 m3.

móng cừ tràm

Thi công đóng cọc cừ tràm

Nếu coi nền đất giữa các cọc bị nén ép đồng đều, theo đường cong quan hệ hệ số rỗng e = f(p) (p – áp lực nén) nén ép mẫu đất trong phòng thí nghiệm, với lượng giảm lỗ rỗng tương ứng có thể xác định được áp lực tác dụng lên nền đất sau khi đã gia cố cọc tre/tràm, cũng như độ lún của công trình gia cố cọc tre/tràm qua mức độ giảm hệ số rỗng.

Để xác định khả năng chịu lực cũng như biến dạng của nền gia cố cọc tre/tràm, tốt nhất tiến hành nén tĩnh tại hiện trường bằng bàn nén.

[Dịch vụ liên quan
Dịch vụ đóng cọc tre tại Hà Nội]

 

Trong thực tế cọc tre nhiều khi được thiết kế, sử dụng kết hợp với nền đệm cát. Đặc điểm của cọc tre/tràm là khi thi công không phải đào đất nhưng có chiều dài không lớn nên không gia cố được sâu theo yêu cầu, còn nền đệm cát phải đào đất nền chỉ hạn chế đào được ở độ sâu nhất định (do khó khăn trong việc xử lý vách hố móng, nước ngầm...). Để khắc phục được các yếu điểm này có thể sử dụng đệm cát ở phía trên kết hợp với cọc tre/tràm ở phía dưới.

Liên hệ được tư vấn thêm: Điện thoại (04) 66 70 9999 - Hotline 0943.46.6996

Key: Phuong phap tinh toan mong coc tre