Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà cấp 4 cũ

 Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà cấp 4 tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------------------

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 2013
Tại số nhà: ABC - Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Hai bên gồm có:


BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên A)

Bà: Nguyễn Thị B

Số CMTND : 08288282xxxx cấp ngày 0x/xx/2014 Tại : Công an Hà Nội

Địa chỉ: ABC - Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0985 888 xxxx

BÊN NHẬN DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở( gọi tắt là Bên B)

Công ty:

Địa chỉ: 289 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0976 229 771

Giấy Chứng nhận ĐKKD

Ngày cấp: Nơi cấp: Hà Nội

Do ông:          

Chức vụ: Tổng giám đốc là đại diện

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc phá dỡ tạo mặt bằng cho công trình nhà ở tại địa chỉ 3ABC - Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Tiến độ phá dỡ, Trị giá hợp đồng

1. Nội dung công việc: Sau khi hai bên đã thẩm định công trình xây dựng, Bên B đồng ý nhận phá dỡ công trình trên với các hạng mục công việc cụ thể như sau:
+ Phá dỡ phần nhà ở, bao gồm :

- Tổng diện tích cần phá dỡ: 66m2 nhà ở cấp 4. Tháo dỡ nguyên vẹn cho bên A: 02 xí bệt, 02 cánh cửa buồng tắm, 02 bộ cửa xếp sắt.

- Tạo mặt bằng để làm móng nhà: Xúc đất kể từ nền nhà cũ xuống sâu 1.2m. Tổng số khối đất chặt xúc bỏ đi: 6.5m*12m*1.2m =93.6m3

- Dùng lưới B40 và tre quây kín 3 mặt của phần đất trống, tạo cửa ra vào cho khu đất.

- Bên B trong quá trình làm phải chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất, gạch khi đào móng và phớ dỡ nhà.

- Bên B phải đảm bảo an toàn lao động cho công nhân của mình, nếu có tai nạn lao động xẩy ra bên B chịu toàn bộ trác nhiệm.

2. Tiến độ thi công.:

- Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày 26/8/2014

- Thời gian hoàn thiện việc phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để Bên A xây dựng vào ngày 30/3/2013 nếu chậm sẽ phạt 10 % giá trị hợp đồng.

3. Trị giá hợp đồng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B trong việc phá dỡ các công trình trên đất. Tổng giá trị thanh toán: 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng Việt Nam)

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Cử người trực tiếp giám sát việc phá dỡ công trình nhằm đảm bảo về tiến độ, khối lượng thi công, bàn giao vật liệu phá dỡ;

- Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình phá dỡ nếu việc phá dỡ cần phải làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương;

- Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc thất thoát vật tư.

2. Trách nhiệm của Bên B

- Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động phá dỡ công trình (cốp pha lát, xà gỗ, cột chống…. theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B );

- Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của hoạt động phá dỡ

- Việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, thất thoát thì Bên B chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định pháp luật;

- Việc lập tiến độ phá dỡ, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được phá dỡ tiếp;

- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

- Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

- Tự lo địa điểm tập kết đất, gạch ngói sau khi phá dỡ công trình;

Điều 3: Thanh toán

- Trả toàn bộ số tiền 21.000.000Đ (hai mốt triệu đồng chẵn) ngay sau khi bên B hoàn tất những nội dung công việc đã được nêu trong điều 1 của hợp đồng.

Điều 4: Cam kết

- Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc - Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức, công cụ phương tiện trang bị cho hoạt động phá dỡ công trình như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán phần diện tích đã được phá dỡ theo biên bản nghiệm thu giữa hai bên. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

- Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

- Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.